esp | cat

93 735 66 66

STAC: Sindicat del Taxi de Catalunya

Informació general del lloc web

En compliment del que estableix la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Elecrónico, s'informa de les dades d'informació general d'aquest lloc web:

Responsable: Teletaxi Egara SCCL

Direcció: Sometent Castella número 136 baixos de Terrassa

Email de contacte: taxiterrassa@taxiterrassa.com

Telèfon de contacte: 93.734 97 02

Condicions Generals d'ús:

1. Usuaris

L'accés a la pàgina web atribueix a qui ho realitza la condició d'usuari, acceptant, des d'aquest mateix moment, plenament i sense cap reserva, aquestes condicions generals.

2. Ús del lloc web

L'usuari es compromet a utilitzar el lloc web i els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l'ordre públic.

Així mateix, queda prohibit l'ús del lloc web amb fins il · lícits o lesius contra Teletaxi Egara SCCL o tercers, o que puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web.

3. Responsabilitat de l'usuari

L'ús del lloc web es realitza sota l'única i exclusiva de l'usuari.

Aquesta responsabilitat s'estendrà a l'ús, per part de l'usuari o de qualsevol tercer, de contrasenyes o similars assignades per l'accés al lloc web, així com a qualsevol dels seus serveis.

Sense perjudici d'això, Teletaxi Egara SCCL es reserva el dret a denegar en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ, l'accés al lloc web a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions generals.

4. Reserva de drets

Teletaxi Egara SCCL es reserva la facultat de modificar unilateralment i sense previ avís, sempre que ho consideri oportú, l'estructura i disseny del lloc web, així com de modificar o eliminar els serveis, els continguts i les condicions d'accés i / o ús del lloc web.

Teletaxi Egara SCCL es reserva el dret per interrompre, suspendre o acabar la prestació del servei del lloc web o de qualsevol dels serveis que l'integren.

5. Exclusió de garanties i responsabilitat

Teletaxi Egara SCCL no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin a causa de:

 

6. Política d'enllaços

6.1.Les persones o entitats que pretenguin realitzar o realitzen un hiperenllaç des d'una pàgina web d'un altre portal d'internet a qualsevol de les pàgines web de taxiterrassa.info s'han de sotmetre a les següents condicions:

6.2. El lloc web taxiterrassa.info posa a disposició dels usuaris connexions i enllaços a altres llocs web gestionats i controlats per tercers. Aquests enllaços tenen com a exclusiva funció la de facilitar als usuaris la recerca d'informació, continguts i serveis a Internet, sense que en cap cas pugui considerar un suggeriment, recomanació o invitació per la visita dels mateixos.

Teletaxi Egara SCCL no comercialitza, ni dirigeix, ni controla prèviament, ni fa propis els continguts, serveis, informacions i manifestacions disponibles en aquests llocs web.

Teletaxi Egara SCCL no assumeix cap tipus de responsabilitat, ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar de l'accés, manteniment, ús, qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts, informacions, comunicacions , opinions, manifestacions, productes i serveis existents o oferts en els llocs web no gestionats per Teletaxi Egara SCCL i que resultin accessibles a través del lloc web taxiterrassa.info


7. Propietat intel·lectual i industrial

Els textos, imatges, logos, signes distintius, sons, animacions, vídeos, codi font i resta de continguts inclosos en aquest lloc web són propietat de Teletaxi Egara SCCL, o aquest disposa si és el cas del dret d'ús i explotació dels mateixos, i en tal sentit són obres protegides per la legislació de propietat intel·lectual i industrial vigents.

Qualsevol transmissió, distribució, reproducció o emmagatzematge, total o parcial, realitzats amb ànim de lucre o fins comercials, dels continguts emmagatzemats en aquest lloc web, queda expressament prohibit, excepte previ i exprés consentiment del titular dels drets.

Als efectes de preservar els possibles drets de propietat intel·lectual o industrial, en el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que s'ha produït una violació dels seus legítims drets per la introducció d'un determinat contingut en el lloc web, haurà de notificar aquesta circumstància a Teletaxi Egara SCCL mitjançant correu electrònic a l'adreça taxiterrassa@taxiterrassa.com indicant:

L'accés a aquest lloc web no atorga a l'usuari cap dret, ni titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial dels elements corporatius.


8. Política de privacitat i protecció de dades de caràcter personal

Teletaxi Egara SCCL podria demanar mitjançant formularis del lloc web dades personals i informació de l'usuari per al seu emmagatzematge i / o utilització. Les dades facilitades per l'usuari s'incorporaran a un fitxer titularitat de Teletaxi Egara SCCL.

En cadascun dels formularis en què es recaptin dades de caràcter personal, l'usuari rebrà de Teletaxi Egara SCCL informació detallada sobre el tractament, la seva finalitat, l'ús de les seves dades, el caràcter obligatori o facultatiu de les seves respostes, les conseqüències de la negativa a proporcionar i, en general, de totes les mencions que la legislació aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les quals, en tot cas, ha d'acceptar expressament per l'usuari.

Teletaxi Egara SCCL es compromet a tractar les dades de caràcter personal de l'usuari de conformitat amb el que estableix la legislació vigent en matèria de protecció de dades.

Teletaxi Egara SCCL informa l'usuari que pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, de les dades facilitades, dirigint-se per escrit a l'adreça postal o electrònica facilitada a la capçalera d'aquest avís legal.

L'usuari es compromet a mantenir les dades proporcionades a Teletaxi Egara SCCL degudament actualitzats. L'usuari serà responsable dels danys i perjudicis que Teletaxi Egara SCCL o tercers puguin patir com a conseqüència de la falta de veracitat, inexactitud, falta de vigència i autenticitat de les dades facilitades.

INFORMACIÓ DETALLADA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT TELE TAXI EGARA, S.C.C.L. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: TELE TAXI EGARA, S.C.C.L. // ENCARREGAT DEL TRACTAMENT: ASIGEST S.L 93 735 77 77 - 93 734 99 20
FINALITAT DEL TRACTAMENT Gestió de la subscripció, Servei de Trasllat i Millorar la seva experiència com a usuari. Es tracten les seves dades expressament per oferir-servei de trasllat, en alguna oportunitat es poden usar per a oferir-li promocions en el servei i facilitar les ofertes
el termini d'ús es regeix sempre que compleixi amb els drets de la persona interessada, no mes temps del necessari per al servei i al seu torn sempre que sigui client i es mantingui la relació comercial, per un màxim segons politica de 3 anys.
Les seves dades estaran protegits per l'empresa amb seguretat extricta i accés limitat a persones alienes a l'empresa o sense autorització alguna.
LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT El règim jurídic 95/46 / CE, del Parlament Europeu i del Consell de 24 d'octubre de 1995.Ley Orgànica 15/1999 de 13 de desembre (LOPD) RGPD 2016/679 de 27 d'abril del 2016. Per ampliar informació es pot consultar el Dictamen 06/2014 del "Grup de l'Article 29" sobre el concepte d'interès legítim, a la URL: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp217_es.pdf
No es faciliten les dades, almenys d'alguna obligació legal i emparada per cossos de seguretat. Per ampliar informació puedeconsultarse el Dictamen 15/2011 del "Grup de l'Article 29" sobre la definició del consentiment, a la URL: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2011/wp187_es.pdf
DESTINATARI DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES Hi cessió de dades entre "Taxitronic" i TeleTaxi Egara SCCL amb la finalitat de prestar el servivio de trasllat.
No hi ha transferència de dades internacional
Destinataris o Categories de destinatari
No es cedeixen dades a altres companyies, es garanteix la confidencialitat absoluta de les seves dades, ens adaptem a normes internes que ens obliguen a salvaguardar la confidencialitat i al seu torn com a empresa som altament responsable amb l'atenció i seguretat de les dades que ens proporcionen.
DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES Drets POLIARSO (Portabilitat, Oposició, Limitació del tractament, Informació, Accés, Rectificació, Supressió / dret a l'oblit i Oposició a ser objecte de decisions individuales.Derecho a retirar el seu consentiment per la direcció: info@taxiterrassa.com Per exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades i la limitació o oposicion al seu tractament, pot enviar un correu a l'adreça: info@taxiterrassa.com i expressar la seva intenció. També pot apropar-se per les nostres oficines ubicades a Carrer Sometent Castellà, 136, 08225 Terrassa, Barcelona
procedència de les dades Les Dades (bàsics) procedeixen expressament de cada client. Les dades que tractem són cedits únicament pels clients, no procedeixen d'alguna una altra font, no es compren dades a tercers.
Les dades que necessitem per tractar-los com client són de categoria "Bàsics" no tractem dades de caràcter sensible.

9. Ús de Cookies

Teletaxi Egara SCCL pel seu propi compte o la d'un tercer contractat per a la prestació de serveis de mesura, poden utilitzar cookies quan un usuari navega pel lloc web. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d'un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l'usuari durant el seu temps de navegació.

Les cookies utilitzades pel lloc web s'associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes les dades personals de l'usuari.

Mitjançant l'ús de les cookies és possible que el servidor on es troba la web, reconegui el navegador web utilitzat per l'usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l'accés als usuaris que s'hagin registrat prèviament, accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar en cada visita. S'utilitzen també per mesurar l'audiència i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i nombre d'entrades.

L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació en el seu equip. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Per utilitzar el lloc web, no resulta necessari que l'usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades per la pàgina web, o el tercer que actuï en nom seu, sense perjudici que sigui necessari que l'usuari iniciï una sessió com a tal en cada un dels serveis la prestació requereixi el previ registre o "login '.

Les cookies utilitzades en aquest lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l'única finalitat de fer més eficaç la transmissió ulterior. En cap cas s'utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

10. Legislació aplicable i jurisdicció

Aquestes Condicions Generals es regiran per la legislació espanyola.

Si l'usuari utilitza la web amb finalitats empresarials, Teletaxi Egara SCCL i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Terrassa per totes les accions poguessin derivades de la prestació del servei del lloc web i dels seus serveis i continguts, i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment del que aquí s'estableix.

 

Telefons Taxi Terrassa: 93 735 66 66 - 93 735 77 77

Tele Taxi Terrassa - 24 hores al dia els 365 dies de l'any
93 735 77 77 - taxiterrassa@taxiterrassa.com
Avís Legal

webscatalunya